Het wordt met veel moeite ontwikkeld, gekoesterd, gecultiveerd, aangepast – en speelt ook een sleutelrol voor het wagenpark: waar wagenparkbeheerders rekening mee…